ภาษา/Language
 
 
 

ค่าบริการตรวจสอบ อัญมณี

ประเภทการตรวจสอบ

 ราคา (บาท)

 ไม่ออกใบรับรอง

 200

 ออกใบรับรองพร้อมภาพถ่ายแบบ PVC CARD

 300

 ออกใบรับรองพร้อมภาพถ่ายแบบ PVC CARD + การปรับปรุงใน Corandum

400

  ออกใบรับรองพร้อมภาพถ่ายแบบ PVC CARD + การปรับปรุงใน

Corandum + แหล่งที่มา

500

สมุดใบรับรองผลพร้อมข้อมูลอย่างละเอียด

 1,000

 

 

ออกใบเซอร์ 10 เม็ด ออกฟรี 1 ใบเซอร์ มูลค่า

300 

ใบรับรองผลแบบ PVC CARD

 
      
 

สมุดใบรับรองผล

>>ยืนยันผลการตรวจสอบ SLP<<


 
   


Copyright © 2011 Gemtown88.COM. ® All rights reserved.
21/12 ถนนเจมส์ทาวน์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทร. +66 3932 8999 มือถือ +668 1350 8899