ภาษา/Language
 
 
 

ระดับความแข็งของอัญมณี

ความแข็งของอัญมณี
 
          สเกลโมหส์ใช้เป็นมาตราฐานในการวัดค่าความแข็งของอัญมณีชนิดต่างๆ  10 คือ ค่าความแข็งสูงสุด  ลงมาจนถึง 1  ซึ่งเป็นค่าที่อ่อนที่สุด    ซึ่งค่าที่มากกว่า 8 จนไปถึง 10  ถือว่ามีความแข็งในระดับที่มาตราฐาน
 
 
          ความแข็งของของอัญมณีนั้นช่วยให้อัญมณีของคุณมีความทนทานต่อแรงขีดข่วน  เหมาะแก่การนำมาใช้ทำเครื่องประดับเป็นอย่างมาก
 
          แร่ทัลก์, มีความแข็งตามสเกลโมห์ส เป็น 1, เป็นแร่ที่มีความเปราะบางสูงและสามารถเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายโดยเฉพาะกับเล็บมือ
 
          ควอตซ์เป็นแร่อัญมณีที่พบมากที่สุด (Citrine และอเมทิส) และอยู่ในช่วงความแข็งประมาณ 7 ขึ้นไป
 
          แร่ธาตุบางชนิดมีลักษณโครงสร้างที่เป็นผลึกจะมีความเหนียวของผลึกสูง เช่น หยกและ เนฟิลไลน์
 
          สำหรับอัญมณีที่มีความเปราะหรือแตกง่าย, ต้องใช้ความสามารถอย่างยิ่งในการที่จะผลิตออกมาให้มีคุณภาพที่ดี
 
 
 
   


Copyright © 2011 Gemtown88.COM. ® All rights reserved.
21/12 ถนนเจมส์ทาวน์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทร. +66 3932 8999 มือถือ +668 1350 8899